Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
IV Targi Czystej Energii CENERG 2012, Warszawa 28-30.03.2012
(2012-03-30)
IV Targi Czystej Energii CENERG 2012, Warszawa 28-30.03.2012

Centrum EXPO XXI
ul. Prądzyńskiego 12/14
01-222 Warszawa

logo_cenerg.jpg

Wystawa Czystej Energii CENERG w Warszawie. W dniach 28-30 marca 2012 odbędą się IV Targi Czystej Energii CENERG. Jest to jedyne w Polsce wydarzenie poświęcone wyłącznie ekologicznym źródłom energii. Wydarzenie w założeniu ma się stać impulsem do rozwoju rynku eko-energii na Mazowszu, w Polsce i środkowej Europie. CENERG 2012 będzie towarzyszyć X Targom ELEKTROTECHNIKA 2012 i XX Targom ŚWIATŁO 2012.

Tematyka targów dotyczy przede wszystkim odnawialnych źródeł energii. Przedstawione zostaną systemy grzewcze wykorzystujące OZE w tym: kotły, piece, kominki, kolektory słoneczne, klimatyzatory. Oprócz tego wystawa i warsztaty podczas targów dotyczyć będą czystych technologii węglowych, biomasy, biopaliw, biogazu, pelletów, systemów filtrujących, uzdatniania wody, recyklingu, energii wiatrowej i geotermii.  Odwiedzającymi targi są przedstawiciele samorządów lokalnych, inwestorzy, projektanci, architekci, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, właściciele domów jednorodzinnych, przedstawiciele administracji szkół, szpitali, parafii i innych budynków użyteczności publicznych, nauczyciele a także rolnicy.

Głównym zadaniem Targów i towarzyszących im imprez jest promowanie urządzeń i innowacyjnych technologii pozyskiwania energii z OZE przeznaczonych dla mieszkalnictwa, przemysłu, transportu oraz usług związanych z tą sferą wykorzystywania energii. Najlepszym rozwiązaniom technicznym i technologiom przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia targowe.

Organizator:
Agencja SOMA
ul. Bronikowskiego 1,
02 - 796 Warszawa
tel.22/649 76 69,
fax: 22/649 76 83
e-mail: zuzanna.kuhl@agencjasoma.pl